GIÀN PHƠI THÔNG MINH

Giàn phơi ngoài trời gắn tường, cửa sổ Giàn phơi ngoài trời gắn tường, cửa sổ
Giàn phơi ngoài trời gắn tường Giàn phơi ngoài trời gắn tường
Giàn phơi cho ban công Giàn phơi cho ban công
Giàn phơi gắn tường trong nhà Giàn phơi gắn tường trong nhà
Giàn phơi gắn cửa sổ trong nhà Giàn phơi gắn cửa sổ trong nhà
Giàn phơi gắn trần trong nhà Giàn phơi gắn trần trong nhà