Chung cư Xi-Riverview

Chung cư Xi-Riverview
Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview Chung cư Xi-Riverview
  • Chủ đầu tư: GS – NEOTEX

  • Hạng mục: CAMERA – PA – BMS

  • Kỹ sư thiết kế và thi công: Lê Hữu Hưng – Trần Trung Hiếu – Lê Mạnh Hùng

  • Giá trị gói thầu: 264.000 USD

Tags: Chung cư Xi-Riverview  Hệ thống smarthome  hệ thống PA  hệ thống Camera giám sát 

0933988096